:

0 kusů - 0,00 Kč
V košíku nejsou žádné položky.

0

E-shop zaměřený na bezpečnost práce a požární ochranu

Kategorizace prací

Podle § 37- 41 Zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví je povinen každý zaměstnavatel zpracovat kategorizaci prací bez ohledu na počet svých zaměstnanců. Hodnotí se rizikové faktory stanovené prováděcím předpisem. tj. hluk, prach, chemické látky, vibrace, neionizující záření a elektromagnetická pole, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli, práce v zvýšeném tlaku vzduchu. Zpracované hlášení je nutné odevzdat územně příslušnému hygienickému orgánu. V některých případech je nutné doložit měřením nebo snímkem pracovního dne.

Co dostanete?

  • provedení kategorizace prací pro všechny pracovní pozice v organizaci.
  • zpracovaný návrh nebo oznámení kategoriaci prací pro odevzdání na Krajskou hygienickou stanici. dodání do 5 ti pracovních dní od dodání podkladů.

položek: 1

Tabulka  Seznam 

položek: 1

Tabulka  Seznam 

© 2013 G U A R D 7, v.o.s.   |   Design OPEN MAGE