:

0 kusů - 0,00 Kč
V košíku nejsou žádné položky.

0

E-shop zaměřený na bezpečnost práce a požární ochranu

Začlenění PO

Ze začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí vycházejí všechny další povinnosti v požární ochraně. Je to základní úkon, který musí provést každá organizace.

Na základě § 4 Zákona 133/1985 Sb. ČNR o požární ochraně a prováděcí Vyhlášky 246/2001 Sb. pro zabezpečení požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob je zásadním krokem začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí. Z tohoto úkonu vyplývají všechny další povinnosti na úseku požární ochrany. Začlenění může provést pouze osoba odborně způsobilá v PO nebo požární technik.

Rozlišujeme tyto kategorie:

  1. bez zvýšeného požárního nebezpečí,
  2. se zvýšeným požárním nebezpečím,
  3. s vysokým požárním nebezpečím.

Co dostanete?

  • provedené začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí pro všechna pracoviště a prováděné pracovní činnosti.
  • zpracování dokumentace o ačlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí včetně prohlášení statutárního zástupce.

Výběru neodpovídá žádná položka.

This is a custom CMS block displayed if category is empty.
You can replace it with any custom content.
© 2013 G U A R D 7, v.o.s.   |   Design OPEN MAGE