:

0 kusů - 0,00 Kč
V košíku nejsou žádné položky.

0

E-shop zaměřený na bezpečnost práce a požární ochranu

Knihy a deníky

Položky 110 z celkem 28

Stránka:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Tabulka  Seznam 

 1. KNIHA REGÁLŮ

  KNIHA REGÁLŮ

   

  Kniha určená pro zápis pravidelných prohlídek regálů.

  Obsahuje:
  > seznam regálů na pracovišti,
  > ustanovení odpovědné osoby za provoz regálů,
  > rozsah kontroly regálů,
  > hlavní zásady BOZP při používání regálů,
  > prostor pro záznamy z kontrol regálů. 

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

 2. KNIHA DOHLEDOVÝCH KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ

  KNIHA DOHLEDOVÝCH KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ

   

  Deník určený pro zápis údajů souvisejících s provozem dohledových kamerových systémů.

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

 3. KNIHA POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO TÍSŇOVÉHO SYSTÉMU

  KNIHA POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO TÍSŇOVÉHO SYSTÉMU

   

  Deník určený pro zápis údajů souvisejících s provozem poplachového zabezpečovacího tísňového systému.

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

 4. KNIHA ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

  KNIHA ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

   

  Slouží k záznamům o provádění provozních zkoušek, kontrolách provozuschopnosti, provedených opravách nebo údržbě, k zaznamenání vyhlášených poplachů a jiných skutečností týkajících se chodu elektrické požární signalizace (EPS).

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

 5. KNIHA ÚRAZŮ

  KNIHA ÚRAZŮ

   

  Kniha určená pro evidenci úrazů na pracovišti. Kniha úrazů je již přizpůsobena novým požadavkům, které od 1. 1. 2015 ukládá aktualizované Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

 6. KNIHA KONTROL BOZP A PO

  KNIHA KONTROL BOZP A PO


  Mezi základní úkoly vedoucích zaměstnanců patří provádění pravidelných kontrol na pracovištích. K zápisu o kontrole slouží tato kniha.

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

 7. KNIHA ŽEBŘÍKŮ

  KNIHA ŽEBŘÍKŮ


  Kniha určená pro zápis pravidelných prohlídek žebříků.
  Kontrola žebříků se provádí v souladu s návodem k jeho používání. 
  Obsahuje především:
  Kontrola označení žebříků – vyznačené symboly na žebříku je nutno udržovat v čitelném stavu
  Kontrola stavu a funkčnosti všech dílů žebříku.
  Kontrola nečistot na žebříku.
  Kontrola stavu kovového spojovacího řetízku a kování u dvojitých žebříků.
  Kontrola stavu gumových patek nebo bodců u jednoduchých žebříků

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

 8. PROVOZNÍ DENÍK ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ

  PROVOZNÍ DENÍK ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ


  Provozní deník tlakového zařízení slouží k zápisům o:

  - týdenní kontrole s krátkým hodnocením (např. zjištěné viditelné závady na zařízení)
  - pravidelných i nepravidelných prohlídkách prováděných dodavatelem,
  - vlastních jednoročních kontrolách,
  - kontrolách orgánů státního odborného dozoru,
  - revizích prováděných revizními orgány.

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

 9. PROVOZNÍ DENÍK TLAKOVÉHO ZAŘÍZENÍ

  PROVOZNÍ DENÍK TLAKOVÉHO ZAŘÍZENÍ


  Provozní deník tlakového zařízení slouží k zápisům o:

  - kontrole správné činnosti tlakoměrů (1x za 3 měsíce),
  - kontrole zkoušky pojistného ventilu (1x za měsíc),
  - pravidelných i nepravidelných prohlídek prováděných dodavatelem,
  - kontrolách orgánů státního odborného dozoru,
  - revizích prováděných revizními orgány.

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

 10. PROVOZNÍ DENÍK KOVOOBRÁBĚCÍHO STROJE

  PROVOZNÍ DENÍK KOVOOBRÁBĚCÍHO STROJE


  Provozní deník kovoobráběcího stroje slouží k zápisům o:

  - týdenních kontrolách s krátkým hodnocením,
  - pravidelných i nepravidelných prohlídkách prováděných dodavatelem,
  - vlastních jednoročních kontrol,
  - kontrolách orgánů státního odborného dozoru,
  - revizích prováděných revizními orgány.

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

Položky 110 z celkem 28

Stránka:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Tabulka  Seznam 

© 2013 G U A R D 7, v.o.s.   |   Design OPEN MAGE