:

0 kusů - 0,00 Kč
V košíku nejsou žádné položky.

0

E-shop zaměřený na bezpečnost práce a požární ochranu

Nejprodávanější

Položky 110 z celkem 13

Stránka:
 1. 1
 2. 2

Tabulka  Seznam 

 1. E-LEARNING POŽÁRNÍ OCHRANA PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE

  E-LEARNING POŽÁRNÍ OCHRANA PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE

  Online proškolení vedoucích zaměstnanců z požární ochrany.
  Je předepsáno platnou legislativou České republiky - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001Sb., o požární prevenci. Perioda opakování školení je pro vedoucí zaměstnance maximálně 3 roky.

  Školení PO rozšířené o specifika právě pro vedoucí zaměstnance.
  Náš kurz Vás seznámí se zabezpečením požární ochrany na pracovišti, základními povinnostmi v oblasti požární ochrany, základními povinnostmi organizací, školením zaměstnanců, požárním značením, procesem hoření, třídami požárů, přenosnými hasicími přístroji, druhy hasicích přístrojů, hašením požárů, dokumentací požární ochrany, tepelnými, elektrickými a plynovými spotřebiči, evakuací a únikovými cestami a také s tím, co dělat při požáru.
  Na závěr vyplníte závěrečný test a po jeho úspěšném ukončení získáte certifikát.
  Celé školení je doprovázeno ilustračními obrázky a animacemi.

  Dozvědět se více
 2. E-LEARNING PRVNÍ POMOCI

  E-LEARNING PRVNÍ POMOCI

  E-learningové školení zaměstnanců z první pomoci řeší základní problematiku poskytnutí předlékařské první pomoci.
  Zejména se zaměřuje na základy poskytování první pomoci, tísňové linky ČR, orientační zhodnocení stavu postiženého, zhodnocení stavu vědomí a dýchání, základní postupy dle stavu postiženého, kardiopulmonální resuscitaci (KPR), techniku nepřímé srdeční masáže, techniku umělého dýchání, techniky zastavení vnějšího krvácení, poranění kostí, poranění kloubů, poranění páteře a míchy, popáleniny, poleptání, úrazy elektrickým proudem, obstrukce dýchacích cest, křečové stavy, hypoglykémii a intoxikaci.
  Kurz řeší základní problematiku první pomoci a obsahuje praktické video ukázky poskytování první pomoci.
  Školení je zakončeno testem, který musíte úspěšně absolvovat, abyste na svůj e-mail obdrželi certifikát ve formátu pdf.


  Dozvědět se více
 3. E-learningový balíček: BOZP + PO pro zaměstnance (manuální práce)

  E-learningový balíček: BOZP + PO pro zaměstnance (manuální práce)

  Komplet e-learningových školení obsahující kurzy bezpečnosti práce a požární ochrany pro zaměstnance. Splňuje požadavky platné legislativy České republiky svou formou i obsahem na školení zaměstnanců - především zákoník práce a zákon o požární ochraně.
  Perioda opakování školení požární ochrany je pro zaměstnance maximálně 2 roky. U ostatních školení si periodu stanoví zaměstnavatel.

  Dozvědět se více
 4. KNIHA REGÁLŮ

  KNIHA REGÁLŮ

   

  Kniha určená pro zápis pravidelných prohlídek regálů.

  Obsahuje:
  > seznam regálů na pracovišti,
  > ustanovení odpovědné osoby za provoz regálů,
  > rozsah kontroly regálů,
  > hlavní zásady BOZP při používání regálů,
  > prostor pro záznamy z kontrol regálů. 

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

 5. KNIHA ÚRAZŮ

  KNIHA ÚRAZŮ

   

  Kniha určená pro evidenci úrazů na pracovišti. Kniha úrazů je již přizpůsobena novým požadavkům, které od 1. 1. 2015 ukládá aktualizované Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

 6. KNIHA KONTROL BOZP A PO

  KNIHA KONTROL BOZP A PO


  Mezi základní úkoly vedoucích zaměstnanců patří provádění pravidelných kontrol na pracovištích. K zápisu o kontrole slouží tato kniha.

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

 7. PROVOZNÍ DENÍK MANIPULAČNÍHO VOZÍKU

  PROVOZNÍ DENÍK MANIPULAČNÍHO VOZÍKU


  Kniha určená pro evidenci kontrol manipulačních vozíků. Provozní deník motorového vozidla slouží ke každodenním záznamům kontrol, zápisu závad, čerpání PHM, kontroly stavu oleje a jeho doplňování, kontroly baterie apod. Součástí deníku je evidenční list motorového vozíku.

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

 8. POŽÁRNÍ KNIHA

  POŽÁRNÍ KNIHA

  Do požární knihy se vedou záznamy, které se týkají požární ochrany:
  provedené preventivní požární prohlídky,
  školení zaměstnanců a dalších osob,
  odborné přípravy preventivních požárních hlídek,
  odborné přípravy preventistů požární ochrany,
  vznik požárů,
  uskutečnění cvičného požárního poplachu,
  kontrola dokumentace požární ochrany,
  kontrola, údržba nebo oprava požárně bezpečnostního zařízení,
  provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení (zápis v požární knize je dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách).

  Dozvědět se více

  Již od: 74,00 Kč

 9. E-LEARNING GDPR PRO ZAMĚSTNANCE
 10. E-learningový balíček: BOZP + PO + řidiči pro zaměstnance (administrativa)

  E-learningový balíček: BOZP + PO + řidiči pro zaměstnance (administrativa)

  Komplet e-learningových školení je určen pro zaměstnance, kteří při své práci používají automobil. Splňuje požadavky platné legislativy České republiky svou formou i obsahem na školení zaměstnanců - především zákoník práce a zákon o požární ochraně.
  Perioda opakování školení požární ochrany je pro zaměstnance maximálně 2 roky. U ostatních školení si periodu stanoví zaměstnavatel.

  Dozvědět se více

Položky 110 z celkem 13

Stránka:
 1. 1
 2. 2

Tabulka  Seznam 

© 2013 G U A R D 7, v.o.s.   |   Design OPEN MAGE