:

0 kusů - 0,00 Kč
V košíku nejsou žádné položky.

0

E-shop zaměřený na bezpečnost práce a požární ochranu

E-learning pro specifické činnosti

Položky 110 z celkem 12

Stránka:
 1. 1
 2. 2

Tabulka  Seznam 

 1. E-LEARNING PRVNÍ POMOCI

  E-LEARNING PRVNÍ POMOCI

  E-learningové školení zaměstnanců z první pomoci řeší základní problematiku poskytnutí předlékařské první pomoci.
  Zejména se zaměřuje na základy poskytování první pomoci, tísňové linky ČR, orientační zhodnocení stavu postiženého, zhodnocení stavu vědomí a dýchání, základní postupy dle stavu postiženého, kardiopulmonální resuscitaci (KPR), techniku nepřímé srdeční masáže, techniku umělého dýchání, techniky zastavení vnějšího krvácení, poranění kostí, poranění kloubů, poranění páteře a míchy, popáleniny, poleptání, úrazy elektrickým proudem, obstrukce dýchacích cest, křečové stavy, hypoglykémii a intoxikaci.
  Kurz řeší základní problematiku první pomoci a obsahuje praktické video ukázky poskytování první pomoci.
  Školení je zakončeno testem, který musíte úspěšně absolvovat, abyste na svůj e-mail obdrželi certifikát ve formátu pdf.


  Dozvědět se více
 2. E-LEARNING ŘIDIČI VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ

  E-LEARNING ŘIDIČI VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ

  Školení vás seznámí s kontrolou manipulačních vozíků, ochranných opatření při provozu manipulačních vozíků, pravidly pro manipulaci s materiálem, se zakázanou manipulací a jednáním, zásadami řízení manipulačního vozíku, všeobecnými bezpečnostními zásadami, vozíky na LPG, základními pravidly pro skladování, zásadami pro tvorbu manipulačních jednotek a také Vás obeznámí s oblastí regálů.
  Kurz obsahuje legislativu a další užitečné studijní opory ke stažení.
  Školení je zakončeno testem, který musíte úspěšně absolvovat, abyste na svůj e-mail obdrželi certifikát ve formátu pdf.
  Tento kurz doporučujeme jako opakovací, doplněný o praktický zácvik na typu motorového vozíku, který bude zaměstnanec používat.


  Dozvědět se více
 3. E-LEARNING PRÁCE VE VÝŠKÁCH

  E-LEARNING PRÁCE VE VÝŠKÁCH

  Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou patří například ve stavebnictví dlouhodobě k nejrizikovějším. Tyto práce jsou nejčastějším zdrojem smrtelné a závažné pracovní úrazovosti.
  Naše odborné školení Vás seznámí s požadavky na pracovníky, hlavními zásadami, zajištěním pracovníků proti pádu technickou konstrukcí, s osobními ochrannými pracovními prostředky, se zajištěním prostoru pod místem práce, prací na střeše, základními druhy nebezpečí při používání žebříku, zásadami uplatňovanými před a během použitím žebříku, požadavky na konstrukci žebříku a jeho umístění.
  Školení je zakončeno testem, který musíte úspěšně absolvovat, abyste na svůj e-mail obdrželi certifikát ve formátu pdf.


  Dozvědět se více
 4. E-LEARNING OBSLUHA STABILNÍCH TLAKOVÝCH NÁDOB

  E-LEARNING OBSLUHA STABILNÍCH TLAKOVÝCH NÁDOB

  TNS může obsluhovat pracovník, který je starší 18 let, duševně a fyzicky způsobilý obsluhy a je seznámen s předpisy a pokyny k provozu nádob, v obsluze nádob je prakticky zaučen a jeho znalosti jsou ověřeny. O zácviku a prověření znalostí se pořizuje záznam, který podepíšou zkoušející a obsluha nádoby. Záznam se uchovává do dalšího přezkoušení. Ověřování znalostí obsluhy je nutné opakovat nejpozději za tři roky.
  Kurz obsahuje tyto lekce: vyhrazená a nevyhrazená tlaková zařízení, výbava tlakových nádob, požadavky na značení nádoby, pasport, provozní požadavky – názvosloví a podmínky pro uvádění nádob do provozu, provozní požadavky – postup před a při uvedení nádob do provozu, bezpečnostní výstroj a provoz nádob, odstavení nádob z provozu, čištění a umístění nádob, pokyny pro obsluhu a provoz nádob.
  K tomuto školení je nutné provést také praktické zacvičení v obsluze nádob.
  Školení je zakončeno testem, který musíte úspěšně absolvovat, abyste na svůj e-mail obdrželi certifikát ve formátu pdf.


  Dozvědět se více
 5. E-LEARNING OBSLUHA KŘOVINOŘEZŮ

  E-LEARNING OBSLUHA KŘOVINOŘEZŮ

  Kurz má za úkol seznámit pracovníky s hlavními zásadami bezpečnosti práce při používání křovinořezů, popř. zahradních motorových nůžek.
  Kurz obsahuje tyto lekce: Povinnosti zaměstnavatele při provozování křovinořezu, rizika/nebezpečí vznikající při provozu křovinořezu, pracovní nástroje, bezpečnostní zásady uplatňované před použitím křovinořezu, Bezpečností zásady při práci s křovinořezem, doplňování paliva, údržba a opravy, osobní ochranné pomůcky.
  Školení je zakončeno testem, který musíte úspěšně absolvovat, abyste na svůj e-mail obdrželi certifikát ve formátu pdf.

  Více o problematice v oblasti školení křovinořezů najdete zde.

  Dozvědět se více
 6. E-LEARNING OBSLUHA ŘETĚZOVÝCH MOTOROVÝCH PIL

  E-LEARNING OBSLUHA ŘETĚZOVÝCH MOTOROVÝCH PIL

  Jelikož ruční motorová řetězová pila je velice rizikový nástroj, je k jeho používání potřeba zvláštního opatření včetně praktického výcviku a lékařské prohlídky. A tento kurz doporučujeme jako opakovací.
  Kurz má za úkol osvěžit pracovníkovi znalosti získané v základním školení. Způsob a systém školení určuje zaměstnavatel.
  Kurz obsahuje tyto lekce: Organizace práce s ruční motorovou řetězovou pilou, hlavní rizika při práci s motorovými řetězovými pilami, základní pravidla BOZP při práci s motorovou pilou, zakázané manipulace, práce ve výškách s řetězovou pilou, údržba a doplňování paliva, osobní ochranné pracovní prostředky.
  Školení je zakončeno testem, který musíte úspěšně absolvovat, abyste na svůj e-mail obdrželi certifikát ve formátu pdf.

  Více o problematice v oblasti školení obsluhy řetězových motorových pil najdete zde.

  Dozvědět se více
 7. E-LEARNING ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

  E-LEARNING ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

  V tomto kurzu Vás seznámíme s problematikou hospodaření s odpady tj. s povinností, která se vztahuje na každou právnickou nebo fyzickou podnikající osobu. Po jeho absolvování budete schopni vámi produkovaný odpad zařadit do kategorie a plnit povinnosti při ohlašování a evidenci.
  Kurz obsahuje vždy aktuální informace a jeho součástí je i platná legislativa České rebupliky i potřebné formuláře.
  Kurz obsahuje tyto lekce: Co je to odpad, obecné povinnosti, původce odpadů, povinnosti původce odpadů, zařazování odpadů podle katalogu odpadů, zařazování odpadů podle kategorií, hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, způsob nakládání s odpady, ohlašování a evidence odpadů, plán odpadového hospodářství, odpadový hospodář, nakládání s vybranými odpady, zpětný odběr výrobků, značení nebezpečných odpadů, balení nebezpečných odpadů, poplatky za odpad, pokuty.
  Školení je zakončeno testem, který musíte úspěšně absolvovat, abyste na svůj e-mail obdrželi certifikát ve formátu pdf.

  Dozvědět se více
 8. E-LEARNING ERGONOMIE PŘI PRÁCI S PC

  E-LEARNING ERGONOMIE PŘI PRÁCI S PC

  Toto e-learningové školení má za cíl seznámit administrativní pracovníky se zásadami ergonomie při práci na PC.
  V kurzu se dozvíte, jak správně umístit počítač v rámci pracovního místa s ohledem na požadavky a dispozice pracovníka. Dále budete seznámeni se základními požadavky pro volbu vhodného stolu, příslušenství a zejména pracovního sedadla, budete také seznámeni s riziky, která jsou spojena s prací v sedě, s rizikovými faktory v kancelářských pracovištích a se zdravotními potížemi, které souvisejí s prací na PC. A také se dozvíte, jak správně sedět u PC.
  Kurz obsahuje legislativu a další užitečné studijní opory ke stažení.
  Školení je zakončeno testem, který musíte úspěšně absolvovat, abyste na svůj e-mail obdrželi certifikát ve formátu pdf.


  Dozvědět se více
 9. E-LEARNING PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ PŘI PRÁCI NA PC

  E-LEARNING PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ PŘI PRÁCI NA PC

  Tento kurz slouží k seznámení se základními pravidly bezpečného chování při práci na PC a internetu. Dozvíte se informace o bezpečném používání webu a emailu, ochraně proti virům a spywaru, ochraně před neoprávněnou manipulací s vašimi daty a další důležité informace týkající každodenní práce na internetu.

  KURZ OBSAHUJE TYTO LEKCE:
  - Firewall
  - Ochrana proti virům
  - Bezpečná hesla
  - Bezpečné používání emailu
  - Spam
  - Spyware
  - Phishing
  - HOAX
  - Bezpečná on-line komunikace
  - Desatero pro bezpečné používání internetu

  Dozvědět se více
 10. E-LEARNING PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

  E-LEARNING PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

  Online proškolení zaměstnanců v problematice, která se týká praní špinavých peněz

  Obsah kurzu:
  Co je to praní špinavých peněz?
  Proces praní špinavých peněz
  Legislativní rámec
  Identifikace účastníků obchodu
  Provádění identifikace
  Kontrola klienta
  Podezřelé obchody a neuskutečnění obchodu
  Příklady obecných znaků podezřelých obchodů
  Příklady znaků podezřelých obchodů - hotovostní operace na účtu
  Příklady znaků podezřelých obchodů - bezhotovostní operace na účtu
  Příklady znaků podezřelých obchodů - pojištění
  Postup při podezřelém obchodu
  Závěrečný test

  Dozvědět se více

Položky 110 z celkem 12

Stránka:
 1. 1
 2. 2

Tabulka  Seznam 

© 2013 G U A R D 7, v.o.s.   |   Design OPEN MAGE