:

0 kusů - 0,00 Kč
V košíku nejsou žádné položky.

0

E-shop zaměřený na bezpečnost práce a požární ochranu

Více pohledů

Prezenční školení BOZP - administrativa

Dostupnost: Skladem

Název produktu Cena Množství
Prezenční školení BOZP 1 - 25 zaměstnanců
2 500,00 Kč
Prezenční školení BOZP 26 - 50 zaměstnanců
4 870,00 Kč
Prezenční školení BOZP 1 - 25 vedoucích zaměstnanců
2 780,00 Kč
Prezenční školení BOZP 26 - 50 vedoucích zaměstnanců
5 240,00 Kč

Rychlý přehled

Prezenční proškolení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení je určeno pro organizace provozující administrativní činnost.

Detaily

Školení je určeno pro zaměstnance a jeho povinné absolvování je předepsáno platnou legislativou České republiky.

Doba školení: 2 hodiny

Termín a místo školení: bude dohodnuto po objednání

Osnova školení:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (práce zakázané ženám a mladistvým, zástupce pro oblast BOZP, oprávnění odborových orgánů, kontrolní činnost v BOZP, odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání).
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Identifikace rizik.
 • Pracovní úrazy (NV č. 201/2010 Sb.).
 • Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky (NV č. 495/2001 Sb.).
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
 • Seznámení s kategorizacemi prací organizace (Vyhláška č. 432/2003 Sb.).
 • Pracovnělékařské služby a jejich zajištění, poskytovatel pracovnělékařských služeb, zdravotní způsobilost k práci (Zákon č. 373/2011 Sb., Vyhláška č. 79/2013 Sb.).
 • Poskytování první pomoci, vybavení pracovišť prostředky předlékařské první pomoci.
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
 • NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
 • NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
 • NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
 • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, §3.
 • Bezpečnost práce s používanými stroji a nástroji.


Osnovu školení přizpůsobíme podmínkám vaší organizace.

Dotazy a další informace o školení:

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu info@guard7.cz nebo na tel. č. 603 456 209.


Poznámka: V případě objednávky nechte v kolonce množství vyplněné číslo 1, nevyplňujte skutečné množství školených zaměstnanců.

© 2013 G U A R D 7, v.o.s.   |   Design OPEN MAGE