:

0 kusů - 0,00 Kč
V košíku nejsou žádné položky.

0

E-shop zaměřený na bezpečnost práce a požární ochranu

Více pohledů

Prezenční školení PO pro vedoucí - výroba a servis

Dostupnost: Skladem

Název produktu Cena Množství
Prezenční školení PO 1 - 25 zaměstnanců
3 750,00 Kč
Prezenční školení PO 26 - 50 zaměstnanců
7 305,00 Kč
Prezenční školení PO 1 - 25 vedoucích zaměstnanců
4 170,00 Kč
Prezenční školení PO 26 - 50 vedoucích zaměstnanců
7 860,00 Kč

Rychlý přehled

Prezenční proškolení vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany. Školení je určeno pro organizace provozující výrobní činnost a servis.

Detaily

Školení je určeno pro vedoucí zaměstnance a jeho povinné absolvování je předepsáno platnou legislativou České republiky. Školení pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance musí být realizováno odděleně.

Doba školení: 2 hodiny

Termín a místo školení: bude dohodnuto po objednání

Tematický plán školení:

 • Systém požární ochrany v ČR, organizace a zajištění požární ochrany v organizaci a základní povinnosti vyplývající z předpisů o PO (zákon č. 133/1985 Sb., vyhláška 246/2001) a norem (ČSN 65 0201, ČSN 07 8304).
 • Požární nebezpečí vznikající při činnostech provozovaných v organizaci.
 • Základní dokumentace PO v organizaci a její funkce:
  • stanovení organizace zabezpečení PO,
  • požární poplachové směrnice,
  • požární evakuační plán,
  • další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti. - evakuace osob,
 • Povinnosti podnikajících fyzických a právnických osob:
  • únikové cesty,
  • rozsah evakuace,
  • činnost zaměstnanců (klid a racionalita postupu),
  • ztížené podmínky v objektu (zakouření).
 • Rizikové prostory v objektu z hlediska požárního nebezpečí (sklady pomůcek, kabinety atd.), zvláštní požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru, zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době.
 • Rozmístění, přístupnost a způsob použití věcných prostředků PO v objektu (přenosné hasicí přístroje), rozmístění uzávěrů energií (plyn, voda, elektrický proud.


Tematický plán školení přizpůsobíme podmínkám vaší organizace.

Dotazy a další informace o školení:

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu info@guard7.cz nebo na tel. č. 603 456 209603 456 209.

Poznámka: V případě objednávky nechte v kolonce množství vyplněné číslo 1, nevyplňujte skutečné množství školených zaměstnanců.

© 2013 G U A R D 7, v.o.s.   |   Design OPEN MAGE