:

0 kusů - 0,00 Kč
V košíku nejsou žádné položky.

0

E-shop zaměřený na bezpečnost práce a požární ochranu

Více pohledů

Identifikace a zhodnocení rizik - administrativa a služby

Dostupnost: Skladem

Název produktu Cena Množství
Identifikace a zhodnocení rizik 1 - 5 zaměstnanců
1 100,00 Kč
Identifikace a zhodnocení rizik 6 - 15 zaměstnanců
2 780,00 Kč
Identifikace a zhodnocení rizik 16 - 30 zaměstnanců
4 870,00 Kč
Identifikace a zhodnocení rizik 31 - 50 zaměstnanců
6 880,00 Kč

Rychlý přehled

Provedení bezpečnostní analýzy předepsané Zákoníkem práce a její zdokumentování. Určeno pro organizace provozující administrativní činnost.

Detaily

Provedení analýzy a zpracování dokumentace pro všechny pracovní pozice, pracoviště i pracovní činnosti v organizaci.

Provedení je předepsáno v Zákoníku práce (262/2006 Sb). a podle Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může provádět pouze osoba odborně způsobilá v prevenci rizik.

Podle Zákoníku práce je provedení identifikace rizik základním úkonem potřebným pro správné řízení BOZP. Z něho vychází všechny další činnosti a je podkladem pro systém řízení i veškerou dokumentaci BOZP.

Riziko vyjadřuje pravděpodobnost a míru hrozící škody, vyplývajících ze všech nebezpečí v organizaci. Identifikaci rizik by měla zpracovávat a hodnotit odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, tj. držitel osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik. Rizika se musí pravidelně přehodnocovat a je nutné přijímat opatření k jejich odstranění nebo alespoň omezení na přijatelnou míru.

Dodání a zpracování: orientačně do 5 pracovních dní (závisí na dodání podkladů).

Pro stálé klienty G U A R D 7, v.o.s. rizika pravidelně přehodnocujeme a navrhujeme řešení k jejich regulaci.

 

Identifikaci a zhodnocení rizik pro organizace provozující výrobní činnost a služby naleznete ZDE.

© 2013 G U A R D 7, v.o.s.   |   Design OPEN MAGE