:

0 kusů - 0,00 Kč
V košíku nejsou žádné položky.

0

E-shop zaměřený na bezpečnost práce a požární ochranu

Více pohledů

Organizační směrnice požární ochrany - výroba

Dostupnost: Skladem

Název produktu Cena Množství
Organizační směrnice požární ochrany 1 - 5 zaměstnanců
1 640,00 Kč
Organizační směrnice požární ochrany 6 - 15 zaměstnanců
2 440,00 Kč
Organizační směrnice požární ochrany 16 - 30 zaměstnanců
3 240,00 Kč
Organizační směrnice požární ochrany 31 - 50 zaměstnanců
4 050,00 Kč

Rychlý přehled

Zpracování organizační směrnice požární ochrany pro konkrétní podmínky organizace. Určeno pro organizace provozující výrobní činnost a služby.

Detaily

Dokumentace je stanovena podlle § 30 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci) .Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a dále:

  • příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,
  • stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud tato není stanovena zvláštním právním předpisem (například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru,),
  • vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení,
  • určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách,
  • stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak,
  • zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
  • určení ohlašoven požárů,
  • doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární ochrany.

 

Dodání a zpracování: do 5 pracovních dní. Pedpokladem je poskytnutí požadovaných podkladů.

 

Organizační směrnici PO pro organizace provozující administrativní činnost naleznete ZDE.

© 2013 G U A R D 7, v.o.s.   |   Design OPEN MAGE