:

0 kusů - 0,00 Kč
V košíku nejsou žádné položky.

0

E-shop zaměřený na bezpečnost práce a požární ochranu

E-learning v ukrajinštině

položek: 3

Tabulka  Seznam 

 1. E-LEARNING BEZPEČNOST PRÁCE PRO MANUÁLNĚ PRACUJÍCÍ (VERZE V UKRAJINŠTINĚ)

  E-LEARNING BEZPEČNOST PRÁCE PRO MANUÁLNĚ PRACUJÍCÍ (VERZE V UKRAJINŠTINĚ)

  Online proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  Je předepsáno platnou legislativou České republiky - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

  Školení BOZP rozšířené o specifika právě pro manuálně pracující. Kurz obsahuje seznámení s nejčastějšími riziky, která hrozí zaměstnancům při výkonu práce například ve skladu.
  Naše školení Vás seznámí s právy a povinnostmi zaměstnanců, organizací práce a pracovními postupy, výrobními a pracovními prostředky a zařízeními, prevencí rizik, bezpečnostním značením, osobními ochrannými pracovními prostředky, pracovně lékařskou službou, pracovními úrazy a nemocemi z povolání, zásadami pro obsluhu el. zařízení, ruční manipulací s břemeny, ručním nářadím, riziky při používání elektromechanického nářadí, dále tu pak najdete tísňová telefonní čísla a zásady první pomoci.
  Na závěr vyplníte závěrečný test a po jeho úspěšném ukončení získáte certifikát.

  Více o problematice bezpečnosti práce najdete zde.
  VYZKOUŠEJTE SI DEMOVERZI TOHOTO KURZU

  Dozvědět se více
  180,00 Kč
 2. E-LEARNING POŽÁRNÍ OCHRANA PRO ZAMĚSTNANCE (VERZE V UKRAJINŠTINĚ)

  E-LEARNING POŽÁRNÍ OCHRANA PRO ZAMĚSTNANCE (VERZE V UKRAJINŠTINĚ)

  Online proškolení zaměstnanců z požární ochrany.
   Je předepsáno platnou legislativou České republiky - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001Sb., o požární prevenci.
  Perioda opakování školení je pro zaměstnance maximálně 2 roky.

  Náš kurz Vás seznámí se zabezpečením požární ochrany na pracovišti, základními povinnostmi v oblasti požární ochrany, požárním značením, procesem hoření, třídami požárů, přenosnými hasicími přístroji, druhy hasicích přístrojů, kontrolou hasicích přístrojů, hašením požárů, dokumentací požární ochrany, tepelnými, elektrickými a plynovými spotřebiči, evakuací a únikovými cestami a také s tím, co dělat při požáru.
  Na závěr vyplníte závěrečný test a po jeho úspěšném ukončení získáte certifikát.
  Celé školení je doprovázeno ilustračními obrázky a animacemi.

  VYZKOUŠEJTE SI DEMOVERZI TOHOTO KURZU

  Dozvědět se více
  180,00 Kč
 3. E-LEARNING ŘIDIČI REFERENTSKÝCH VOZIDEL (VERZE V UKRAJINŠTINĚ)

  E-LEARNING ŘIDIČI REFERENTSKÝCH VOZIDEL (VERZE V UKRAJINŠTINĚ)

  Školení je určeno pro zaměstnance, kteří řídí motorová vozidla pří výkonu své práce a nejedná se o řidiče "profesionály".
  Cílem tohoto e-learningového školení je seznámit zaměstnance s informacemi důležitými pro výkon řidiče (referenta). Kurz je určen jako nástupní a opakovací školení. Obsahuje tyto lekce:
  1. Změny pro daný rok
  2. Organizace práce a pracovní postupy při provozování silniční dopravy
  3. Základní povinnosti řidiče
  4. Zakázané činnosti řidiče
  5. Pravidla provozu na pozemních komunikacích I.
  6. Pravidla provozu na pozemních komunikacích II.
  7. Pravidla provozu na pozemních komunikacích III.
  8. Jízda vozidly ve zvláštních případech
  9. Dopravní značky
  10. Křižovatky
  11. Dopravní nehody
  V kurzu je obsažena legislativa a další užitečné studijní opory ke stažení. Školení také obsahují animace a kompletní zvukový komentář všech témat. Ihned po dokončení kurzu obdržíte certifikát vybavený elektronickým podpisem ve formátu pdf.

  VYZKOUŠEJTE SI DEMOVERZI TOHOTO KURZU

  Dozvědět se více
  180,00 Kč

položek: 3

Tabulka  Seznam 

© 2013 G U A R D 7, v.o.s.   |   Design OPEN MAGE