:

0 kusů - 0,00 Kč
V košíku nejsou žádné položky.

0

E-shop zaměřený na bezpečnost práce a požární ochranu

Více pohledů

Zdravotník zotavovacích akcí - akreditovaný kurz MŠMT

Dostupnost: Skladem

3 490,00 Kč

Rychlý přehled

Prezenční školení určené pro zdravotníky zotavovacích akcí.

NEBO

Detaily

Akreditovaný kurz MŠMT

Absolventi tohoto kurzu mohou zastávat funkci zdravotníka na různých akcích jako jsou zájezdy, dětské tábory apod.

Zdravotník se na různých typech akcí setkává s širokou škálou onemocnění a úrazů. Abyste mohli tuto činnost vykonávat, je třeba získat mnoho znalostí. Naučíte se poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví, organizovat zásah při poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci. Při poskytování první pomoci budete umět zvážit a zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní. Osvojíte si právní aspekty své funkce i to, jak svou činnost správně dokumentovat. Obeznámíme Vás se základy hygieny, na jejíž dodržování budete jako zdravotník dohlížet.

V kurzu je zařazen praktický nácvik záchrany tonoucího v bazénu. Je proto nezbytné, aby byl každý účastník schopen uplavat alespoň 50m.

Školení realizujeme v malých skupinkách 5 - 12 osob.

Osnova školení

 • Zásady poskytování první pomoci
  • - význam laické první pomoci
  • - záchranné složky
  • - povinnosti jednotlivých složek záchranného systému
  • - dodržování bezpečnosti u poskytování PP
  • - linky tísňového volání, komunikace s dispečerem
  • - první pomoc a legislativa
 • Zásady bezpečnosti při poskytování první pomoci
 • Základy fyziologie
  • - oběhová soustava
  • - dýchácí soustava
  • - nervová soustava
  • - trávicí soustava
  • - pohybová soustava
  • - vylučovací soustava
 • Postupy při poskytování první pomoci
  • - základní zásady a postupy
  • - zhodnocení stavu pacienta
 • Kardiopulmonální resuscitace
  • - základy, zahájení, ukončení,…
  • - nácvik zprůchodnění dýchacích cest
  • - nácvik nepřímé srdeční masáže
  • - nácvik umělého dýchání
  • - kardiopulmonální resuscitace dětí
  • - etické aspekty neodkladné resuscitace
 • Krvácení
  • - zevní krvácení
  • - vnitřní krvácení
  • - krvácení z tělních otvorů
  • - nácvik zastavení tepenného a žilního krvácení
  • - nácvik zastavení krvácení u amputované končetiny
 • Šok
  • - druhy šoků
  • - příznaky šoků
  • - protišoková opatření
 • Poruchy vědomí
  • - kvalitativní poruchy vědomí
  • - kvantitativní poruchy vědomí
 • Úrazy teplem a chladem
  • - popáleniny
  • - úpal, úžeh
  • - podchlazení
  • - omrzliny
 • Úraz el. výbojem a proudem
  • - úraz elektrickým proudem
  • - zásah bleskem
 • První pomoc při tonutí
 • Rány
  • - druhy ran
  • - "čisté" rány
  • - "znečištěné" rány
  • - cizí těleso v ráně
  • - částečná nebo úplná amputace končetin
  • - poranění zvířaty
 • Obvazové techniky
  • - materiál ke krytí ran
  • - tlakové obvazy
  • - obvazy horní končetiny
  • - obvazy dolní končetiny
  • - obvaz hlavy
 • Poranění kostí a kloubů
  • - zavřené zlomeniny
  • - otevřené zlomeniny
  • - provizorní fixace zlomenin
 • Poranění hlavy
  • - poranění hlavy se zachováním vědomí
  • - poranění hlavy doprovázené bezvědomím
  • - otevřená mozkolebeční poranění
  • - poranění obličejové části hlavy
 • Poranění páteře hrudníku a břicha
  • - poranění páteře
  • - zavřená poranění hrudníku
  • - otevřená poranění hrudníku
  • - zavřená poranění břicha
  • - otevřená poranění břicha
  • - náhlé bolesti břicha
  • - nácvik transportu u poranění páteře
 • Otravy, alergické reakce
  • - otrava potravinami včetně hub
  • - otrava léky
  • - otrava alkoholem
  • - požití jiných nebezpečných látek (kyseliny, zásady)
  • - otrava oxidem uhelnatým
  • - alergické reakce
 • Náhle vzniklé stavy spojené s chron. onemocněním
  • - astma bronchiale
  • - AIM, CMP, diabetes, eplilepsie…
 • Vedení zdravotnické dokumentace
 • Hygiena a epidemiologie
 • Příruční lékárna
  • - doporučený obsah příruční lékárny dle použití
  • - použití materiálu v lékárně

 

Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin

Místo konání: naše školící středisko, lze uskutečnit formou pobytu např. v rekreačním středisku

Podmínky přijetí: věk min. 18 let, dokončené střední vzdělání, schopnost uplavat alespoň 50m

© 2013 G U A R D 7, v.o.s.   |   Design OPEN MAGE